Module 3: Gedragsleer

De student leert wat de term ethologie betekent en kent de ethologische basisbeginselen. De student kent de oorsprong van de hond en weet houding en (probleem)gedrag van de hond te classificeren. Ook is hij zich bewust van de verschillende gedragingen van honden onderling en van honden versus mensen. De gedragssystemen die betrekking hebben op de wisselwerking van het dier met zijn omgeving worden behandeld, evenals de conflicten die tussen die gedragssystemen kunnen ontstaan. In deze module draait het verder vooral om het herkennen, benoemen en interpreteren van verschillende houdingen en gedragingen: zeer veel oefenen aan de hand van video’s & dia’s dus. Een deel van deze module is gelijk aan een deel van de cursus Martin Gaus Instructeur I. Op dag 5 (middag) van dit gedeelte vindt een schriftelijk examen van de behandelde stof plaats.


Module 3

Aanvullende eis:
Geen.

Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.

Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.

Duur:
8,5 lesdag van 10.00 tot 16.00 uur.
+ 1 examenmiddag

Exclusief:
Lunch en eventuele verblijfskosten.

Extra:
Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen.

Prijs:
euro 635,00 (excl. BTW).

Informatie:
Inschrijfformulier
Download kgt informatieboek

Download folder kgt
Data
Algemene voorwaarden

   gezondheid_verzekerd Royal canin FCB logo  
  Alpha logo SPPD logo APDT