Module 5: Ras en Gedrag

De student leert de belangrijkste gedragskenmerken van de belangrijkste rassen en de verschillende rasgroepen te herkennen. De student leert bovendien aan welke randvoorwaarden er bij bepaalde typen rashonden moeten worden voldaan om probleemgedrag te voorkomen of op te heffen.

De nadruk in deze module ligt vooral op de verschillende gedragskenmerken van de verschillende (type) rashonden. Welk (probleem)gedrag kunt u bij welke typen verwachten? Wanneer betreft het voor dit rastype ‘normaal’ gedrag en wanneer ‘afwijkend’ gedrag? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan deze gedragingen te voorkomen of op te heffen? Daarnaast is er aandacht voor erfelijke afwijkingen met een effect op het gedrag van de hond, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in welke afwijkingen (medisch) te beïnvloeden zijn.


Module 5

Aanvullende eis:
Geen.

Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.

Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.

Duur:
4 lesdagen 10.00 tot 16.00 uur
+ 1 examenmiddag

Exclusief:
Lunch, eventuele verblijfskosten en de verplichte boeken.

Extra:
Geen kortingen of vrijstellingen mogelijk.
Veel zelfstudie.

Prijs:
euro 410,00 (excl. BTW).

Informatie:
Inschrijfformulier
Download kgt informatieboek

Download folder kgt
Data
Algemene voorwaarden

   gezondheid_verzekerd Royal canin FCB logo  
  Alpha logo SPPD logo APDT