Opbouw van de cursus

Opbouw van de cursus

De doelstelling van de Puppy Specialisatie Cursus is dat de cursist aan het einde in staat is een puppy te beoordelen op specifieke aandachtspunten en binnen een bestaand programma de eigenaar zo individueel mogelijk te begeleiden, waardoor voldoende aandacht gegeven wordt aan die aandachtspunten en de specifieke doelstelling van de puppycursus gehaald wordt.

In de lessen wordt aandacht besteed aan het formuleren en het behalen van die doelstellingen. Dit wordt gedaan aan de hand van eigenarenprofielen, puppykarakteriseringen, oefeningen, opbouw van de cursus, algemene en specifieke eigenschappen van activiteiten en gedragingen van puppy’s en eventuele medische aspecten.

De cursus is opgebouwd uit een kennisdeel en een workshopdeel. In het kennisdeel wordt de kennis overgedragen waarmee vervolgens in het workshopdeel geoefend gaat worden. Dit is echter niet alles. Omdat de cursus speciaal bedoeld is voor instructeurs die al enige tijd les geven, is het van belang dat de kennis en ervaring die hier is opgedaan meegenomen wordt in de lessen. Op deze manier kan iedereen van iedereen leren. Een open instelling is hiervoor noodzakelijk.

Algemeen: in les 5 gaan we proberen telkens even kort in te gaan op een stukje lichaamstaal van pups. Dit gaan we uitsluitend doen op basis van door de cursisten aangeleverd beeldmateriaal. Het al dan niet slagen van dit onderdeel van de opleiding is dus echt afhankelijk van de deelnemers.

De toetsing vindt aan het einde van de cursus plaats door het inleveren van een werkstuk. Het resultaat van de toetsing kan nadien nog positief worden beïnvloed als de cursist gedurende de lessenreeks blijk heeft gegeven van inzicht in de materie en een constructieve samenwerking met de collega’s en begeleiders. Het is duidelijk dat de inrichters aan het workshopgedeelte een grote waarde toekennen. Het aanleveren van lesmateriaal (ervaringen, vragen of beeldmateriaal) door de cursist wordt dan ook bijzonder gehonoreerd.

Het gaat er tijdens de discussies en bij de toetsing zeker niet om dat de cursist de mening van de begeleiders moet overnemen, integendeel, het kunnen onderbouwen en verwoorden van een eigen standpunt wordt erg gewaardeerd. Er is geen universele waarheid, zeker niet in de opvoeding. ‘Welzijn’ en ‘respect’ zijn wel essentieel in onze benadering, zowel van/voor het dier als van/voor de omgeving.

U kunt zich inschrijven voor deze cursus als u een van de instructeursopleidingen in Nederland of België met goed gevolg heeft afgesloten. In verband met het aanleveren van eigen materiaal is het belangrijk dat u zich verbindt aan of aansluiting zoekt bij een vereniging of hondenschool waar puppycursussen worden gegeven.

U kunt aan het examen deelnemen als u tenminste 4 van de 5 lessen heeft gevolgd.

Les 1:

 • Opzet cursus (inleiding kort)
 • Wanneer is een pup een puppy, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
 • De uitgangssituatie
  • Testen van puppy's
  • Wat wil je weten
  • Hoe kom je erachter
  • Wat betekent dit

Les 2:

 • Doelstelling cursus
  • Van jou
  • Van cursist
  • Type cursisten
  • Vaststellen oefeningen
 • Puppycursus is eigenlijk bazen begeleiden, veranderprocessen bij eigenaren
 • Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de groep (opdracht)

Les 3:

 • Spelen in de puppyles
 • Opbouw van oefeningen en lesopbouw (Presentaties van iedereen)

Les 4:

 • Lichamelijke oorzaken van probleemgedrag
 • Over dominantie en andere roedelverhalen: misverstanden in de hondenwereld

Les 5:

 • Opbouw van de puppycursus
 • Probleemgevallen: voorbeelden, praktijksituaties en invalshoeken van aanpak

Afsluitend Examen

  gezondheid_verzekerd Royal canin FCB logo  
  Alpha logo SPPD logo APDT