Het nieuwe leren is een modulaire vorm van leren waarin alle opleidingen beginnen met eenzelfde basis en waar je als student je eigen tussen- en eindstation kiest en hiermee jouw eigen, unieke opleidingspad aflegt. Wij geloven in een persoonlijke aanpak. 

De voordelen en kenmerken van het Nieuwe Leren:

  • Leren in jouw eigen tempo
  • Direct van start en snel resultaat
  • Online leren combineren met praktijk
  • Studeren wat, waar en wanneer je maar wilt
  • Steeds je eigen weg kunnen kiezen met duidelijk planningsoverzicht van jouw eigen pad
  • Flexibiliteit: eenvoudig overstappen naar andere disciplines
  • Nooit uitgeleerd: altijd mogelijkheden tot bijscholing na jouw opleiding
  • Minder theoretische kennisoverdracht, meer praktijk
  • Je eigen mentor

Meld je aan voor de basiskennis

Deze 4 modules staan bij elke opleiding centraal:

1. Basiskennis

Als je de module Basiskennis volgt, leer je via zowel e-learning als praktijkdagen over de basiskennis van het dier. De sub-modules gaan vooral over de behoeftes en het welzijn, de verschillende rassen en het observeerbare gedrag van het dier. Na deze module kun je kiezen voor specialisaties, zoals hondenuitlaatservice of hondentrimmer. Of je gaat verder met Leren & Gedrag.

2. Leren & gedrag

Tijdens de module Leren & gedrag ga je vooral aan de slag! Het gedrag van de hond en het trainen staat hier centraal. Om daarmee genoeg praktijkervaring op te doen wordt er stage gelopen in combinatie met een reeks praktijkdagen. Na de module kun je kiezen voor specialisaties, zoals Junior Hondentrainer.

3. Mensbegeleiding

Als dierprofessional heb je meestal ook te maken met mensen. In deze module ga je dieper in op zowel de mens-mens relatie als de mens-dier relatie. Ook leer je hier mee rover één op één begeleiding. Ook hier wordt de praktijkervaring versterkt met het lopen van een stage. Na deze module kun je kiezen voor specialisaties, zoals Kynologisch Gedragstherapeut.

4. Didactische vaardigheden

Als je voor een beroep als dierprofessional wilt kiezen waarbij je voor een groep staat, is deze module perfect! Je hebt inmiddels al veel kennis in huis, nu is het nog aan jou om die kennis over te kunnen brengen aan groepen. Je leert in deze module dus hoe je lesplannen en cursusplannen opzet, je leert over groepsdynamiek en je oefent dit weer tijdens praktijkdagen en een stage. Na deze module kun je kiezen voor specialisaties, zoals Kynologisch Instructeur.

Iedere student start met de module basiskennis. Daarna kun je elke gewenst module kiezen en is het mogelijk elke module binnen 12 weken te behalen. Iedere module bestaat altijd uit zowel theorie middels onze e-learning als praktijk middels stage en praktijkdagen. Wil je hulp bij het bepalen van jouw unieke pad? Neem dan contact op met één van onze mentoren.