Doelgroep:
(semi)professional
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar
Duur:
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, (online) lesmateriaal en een certificaat
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Geen vrijstelling mogelijk
Extra:
Prijs:
€ 1.015,00 (excl. BTW)

Na succesvolle afronding van 1. Basiskennis kun je deelnemen aan de module Leren & Gedrag. In deze module wordt dieper ingegaan op gedrag, leerprincipes en op welke wijze vaardigheden aangeleerd of veranderd kunnen worden.

OMSCHRIJVING

Het theoretische gedeelte van deze module volg je online. Er wordt o.a. ingegaan op hoe honden leren, hoe de omgeving daar een rol bij speelt, de motivationele factoren, verschillende werkwijzen en op welke manier je nieuwe vaardigheden aan kunt leren. Ook leer je wat het trainen met bepaalde hulpmiddelen inhoudt, zoals bijvoorbeeld een clicker. In de online leeromgeving staan video’s die het lesmateriaal ondersteunen.

PRAKTIJK

De praktijkdagen worden in vier opeenvolgende blokken van twee praktijkdagen aangeboden en vinden plaats op één van de locaties van de Martin Gaus Academie. Bij dit onderdeel volg je de praktijkdagen dus in een vaste volgorde.

Tijdens de praktijkdagen leer je wat verschillende, door ons ter beschikking gestelde, honden nodig hebben bij het aanleren van oefeningen. Het gaat bij het trainen van honden immers niet alleen om het leervermogen van de hond, maar ook wat de invloed van jou als trainer hierop is. Een belangrijk onderdeel van deze module is dan ook het bij elkaar meekijken en feedback (leren) geven op jouw collega-studenten.

Door het samenwerken in kleine teams leer je niet alleen van de docent, maar ook van elkaar en natuurlijk van de honden. We bieden je een veilige leeromgeving waarin iedereen fouten mag maken en van elkaar leert.

STAGE

Vanaf het moment dat je met de module start loop je stage bij een leerbedrijf van het Martin Gaus Keurmerk. Indien er geen leerbedrijf van het Martin Gaus Keurmerk in de buurt is dan is de eis voor een stagebedrijf dat het een bedrijf is waar met (niet werkgerichte) honden wordt getraind. Dit hoeft dus niet per sé een hondenschool te zijn. Het mag ook een asiel of een trainingscentrum zijn, als er op één van die locaties maar door een professioneel trainer met honden wordt getraind.

De stage duurt minimaal 12 weken waarin je tenminste 4 uur per week stage loopt. Deze periode kan niet worden gecompenseerd door bijvoorbeeld 4 weken van 12 uur. Het gaat om het al meekijkend opdoen van ervaring en het uitvoeren van stageopdrachten. Door de ontwikkeling van honden over een langere periode te volgen krijg je meer inzage in de begeleiding en de leerprocessen van honden.

In geval van twijfel overleg je met je mentor bij welk stagebedrijf je je stage kunt volgen.

OPBOUW LEREN & GEDRAG

A. Signaleren van gedrag

B. Context & prikkel

C. Motivationele factoren

D. Leervormen

E. Aanleren en veranderen van gedrag

Praktijkdagen

PRAKTIJKDAGEN

Praktijkdag 1 : Voorbereiding

Praktijkdag 2 : Thema veiligheid

Praktijkdag 3 : Thema veiligheid

Praktijkdag 4 : Thema welzijn

Praktijkdag 5 : Thema welzijn

Praktijkdag 6 : Thema sport en werkzaamheden

Praktijkdag 7 : Thema leeftijdsfasen

Praktijkdag 8 : Examens

EXAMEN

Op de laatste lesdag vinden de examens plaats. Het examen van deze module bestaat uit 3 onderdelen:

  • een praktijkexamen: je voert een aantal verschillende oefeningen uit bij meerdere honden;
  • een feedbackexamen: je geeft feedback op het praktijkexamen van medestudenten;
  • een theorie-examen: je beantwoordt een aantal meerkeuze en open vragen over het trainen van honden.

 

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.