Doelgroep:
Ervaring:
Leeftijd:
Duur:
1 dag
Opleiding:
Inclusief:
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Extra:
Prijs:
€ 0,00 (excl. BTW)

Deze dag staat in het teken van het eerste onderdeel van deze module: Rassenkennis – verdieping. Deze dag wordt gegeven door een ervaren gedragstherapeut. Samen met de docent gaan je videos van hondengedrag bekijken en analyseren.

Studenten worden vooraf gevraagd om videos aan te leveren (niet van hun eigen hond; er moet echt gezocht worden naar beeldmateriaal) waarop situaties te zien zijn waarbij er sprake is van rastypisch gedrag.

Data

  • May
    04
2023
Martin Gaus Academie in Lelystad
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.