Aanvullende eis:
Geen.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
4,5 lesdag van 10.00 tot 16.00 uur + een halve examen dag.
Exclusief:
Lunch en eventuele verblijfskosten.
Extra:
Deze module volgt u zonder de aanwezigheid van uw hond(en).

We adviseren je een stage bij een goede hondenschool met gediplomeerde instructeurs alvorens deel te nemen aan het praktijkeindexamen.
Prijs:
€ 465,00

Bij Instructeur I wordt de basis gelegd voor de verdere opleiding. Deze module is speciaal bedoeld voor mensen die instructie geven of willen gaan geven en graag meer kennis omtrent gedrag op willen doen. Ook de zeer geïnteresseerde ‘hobbyist’ zal na deze cursus veel kennis en inzicht hebben en in staat zijn een betere relatie met meer begrip met zijn/haar hond op te bouwen.

In deze eerste module gaat het om het opdoen van belangrijke theoretische kennis én het bijbehorende inzicht, zoals:

 • Wat maakt een hond ‘hond’?
 • Wat is normaal gedrag en wat afwijkend gedrag?
 • Hoe communiceren honden, onderling en met ons mensen?
 • Wat is onze rol als mens?
 • Hoe kun je gedrag van honden beïnvloeden?

Naar de meest recente wetenschappelijk inzichten én uit jarenlange praktijkervaring worden de volgende thema’s uitvoerig behandeld:

 • Hondentaal en -communicatie (hond/hond en hond/mens)
 • Ontwikkeling van het karakter/socialisatie
 • Kenmerken, levensbehoeften en problemen behorend bij de verschillende levensfasen van de hond.
 • Leerprocessen

Bij Instructeur I wordt een speciaal vervaardigde syllabus verstrekt, inclusief aanvullend lesmateriaal, een bijlage over de georganiseerde Kynologie, relevante wetenschappelijke onderzoeken en het boek ‘Hondentaal is Lichaamstaal’ van Martin Gaus.

Deze module bestaat uit 4,5 lesdag met daarop aansluitend een theorie-examen. Om je zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden ontvang je de syllabus alvast digitaal in pdf formaat, meteen nadat je de factuur voor deze module hebt betaald. Na het behalen van dit examen ontvang je een certificaat als bewijs dat je geslaagd bent en kan je deelnemen aan Instructeur II.

Het certificaat van deze cursus leidt tot gedeeltelijke vrijstelling van module 3 (Gedragsleer) van de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van de Martin Gaus Academie (erkend door de NVGH en SPPD).

De CKI kent 50 punten toe aan deze opleiding (categorie A).

Data

 • Sep
  03
 • Sep
  04
 • Sep
  05
 • Sep
  06
 • Sep
  07
2018
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven
 • Sep
  17
 • Sep
  18
 • Sep
  19
 • Sep
  20
 • Sep
  21
2018
Martin Gaus Hondenschool Overloon.
Inschrijven
 • Nov
  05
 • Nov
  06
 • Nov
  07
 • Nov
  08
 • Nov
  09
2018
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.

Copyright © 2018 Martin Gaus Academie