Doelgroep:
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar
Duur:
4,5 lesdag van 10.00 tot 16.00 uur + een halve examen dag
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Extra:
Deze module volgt u zonder de aanwezigheid van uw hond(en).

We adviseren je een stage bij een goede hondenschool met gediplomeerde instructeurs alvorens deel te nemen aan het praktijkeindexamen.
Prijs:
€ 465,00 (excl. BTW)
Nascholingspunten:
CKI: 50 A

Je wilt les geven aan hondeneigenaren en je wilt ze op een positieve manier helpen om honden het gewenste gedrag te laten vertonen? Je wilt combinaties, eigenaar – hond, samen laten groeien op een vernieuwende en vakkundige manier? Instructeur I is waar het allemaal begint! 

Inhoud 

Bij Instructeur I wordt de basis gelegd voor de verdere opleiding. Deze module is speciaal bedoeld voor mensen die instructie geven of willen gaan geven en graag meer kennis omtrent gedrag op willen doen. Ook de zeer geïnteresseerde ‘hobbyist’ zal na deze cursus veel kennis en inzicht hebben en in staat zijn een betere relatie met meer begrip met zijn/haar hond op te bouwen. 

In deze eerste module gaat het om het opdoen van belangrijke theoretische kennis én het bijbehorende inzicht, zoals: 

 • Wat maakt een hond ‘hond’? 
 • Wat is normaal gedrag en wat afwijkend gedrag? 
 • Hoe communiceren honden, onderling en met ons mensen?
 • Wat is onze rol als mens? 
 • Hoe kun je gedrag van honden beïnvloeden? 

Thema’s 

Naar de meest recente wetenschappelijk inzichten én uit jarenlange praktijkervaring worden de volgende thema’s uitvoerig behandeld:  

 • Hondentaal en -communicatie (hond/hond en hond/mens) 
 • Ontwikkeling van het karakter/socialisatie 
 • Kenmerken, levensbehoeften en problemen behorend bij de verschillende levensfasen van de hond. 
 • Leerprocessen 

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die op een professionele wijze eigenaren van honden wil begeleiden.

Docent 

Instructeur I wordt gegeven door een ervaren instructeur en/of gedragstherapeut voor honden.

Bij Instructeur I wordt een speciaal vervaardigde syllabus verstrekt, inclusief aanvullend lesmateriaal, een bijlage over de georganiseerde kynologie, relevante wetenschappelijke onderzoeken en het boek ‘Hondentaal is Lichaamstaal’ van Martin Gaus. 

Examinering 

Deze module bestaat uit 4,5 lesdag met daarop aansluitend een theorie-examen. Om je zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden ontvang je de syllabus alvast digitaal in .pdfformaat, meteen nadat je de factuur voor deze module hebt voldaan. Na het behalen van dit examen ontvang je een certificaat als bewijs dat je geslaagd bent en kan je deelnemen aan Instructeur II. 

Vrijstelling 

Het certificaat van deze cursus leidt tot gedeeltelijke vrijstelling van module 3 (Gedragsleer) van de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van de Martin Gaus Academie (erkend door de NVGH en SPPD). 

Data

 • Apr
  20
 • Apr
  21
 • Apr
  22
 • Apr
  23
 • Apr
  24
2020
VOL!
Inschrijven
 • Jun
  22
 • Jun
  23
 • Jun
  24
 • Jun
  25
 • Jun
  26
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven
 • Sep
  14
 • Sep
  15
 • Sep
  16
 • Sep
  17
 • Sep
  28
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven
 • Nov
  16
 • Nov
  17
 • Nov
  18
 • Nov
  19
 • Nov
  20
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.