Doelgroep:
(semi)professional.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar
Duur:
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Geen vrijstelling mogelijk.
Extra:
Prijs:
€ 2.899,00 (excl. BTW)

De opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut omvat in totaal 3 specialisaties. Na het behalen van de eerste specialisatie, Module 3.1 Privé-instructeur, kun je doorstromen naar de tweede specialisatie, Module 3.2 Gedragstherapie-instructeur.

In deze tweede module delen wij kennis en inzichten die nodig zijn om gezinsleden begeleiding te kunnen bieden bij het in de praktijk brengen van adviezen die door een gedragstherapeut zijn opgesteld. Module 3.2 omvat 9 onderdelen waarvan de laatste twee onderdelen in totaal 6 praktijkdagen bevatten.

Opbouw

De opbouw en submodules van deze module worden spoedig bekend gemaakt! Ook kun je dan zelfstandig jouw praktijkdagen inplannen. Modules die succesvol afgerond moeten zijn voor start van deze module:

Extra praktijkervaring

Als onderdeel van deze module dient de student, die de specialisatie tot privé-instructeur succesvol afgerond heeft, minstens zes privélessen te verzorgen. Ook worden studenten verzocht om minstens 3 consulten bij te wonen van een Kynologisch Gedragstherapeut waarbij zij alleen meekijken.

Onderdelen

Onderdeel Lesvorm Inhoud
3.2A E-learning In dit onderdeel leer je wat het werk van een GTI inhoudt en hoe dit een samenwerking betreft met een KGT. Daarnaast leer je om, aan de hand van informatie en observaties, een welzijnsanalyse te maken van de gezinsleden, zodat je het welzijn van alle betrokkenen kunt waarborgen en verbeteren waar mogelijk.
3.2B E-learning

Management zal altijd onderdeel vormen van een behandelplan van een KGT. In dit onderdeel leer je wat management inhoudt en delen wij allerlei vormen van management die toegepast kunnen worden in de praktijk.

3.2C E-learning

In dit onderdeel behandelen we allerlei vormen van conditionering (zowel klassieke- als operante- als counter-conditionering) die door KGT’s ingezet worden bij hun behandelplan. We delen kennis en inzichten en kijken hierbij niet alleen door de lens van gedragsleer. We verweven de nieuwste inzichten over welzijn en emoties in de praktische uitvoering van verschillende vormen van conditionering. Dit geldt niet alleen voor honden, maar ook voor andere diersoorten, zoals mensen.

3.2D E-learning

Twee vormen van conditionering die je goed moet begrijpen en herkennen als KGT en als GTI zijn systematische desensitisatie en flooding. Je leert goed te herkennen wanneer en hoe blootstelling aan triggerende prikkels welzijn ten goede kan komen, maar ook wanneer en hoe dit het welzijn van dieren ernstig kan bedreigen. Uiteindelijk zal duidelijk worden dat welzijnsgericht advies kan verschillen per individu en per situatie.

3.2E E-learning In dit onderdeel delen wij kennis en inzichten over de praktische behandeling van veelvoorkomende hulpvragen. Denk hierbij aan casussen rondom allerlei vormen van agressie (richting soortgenoten, richting mensen, richting verkeer en richting andere diersoorten), geluidsfobie en de meest recente inzichten over de behandeling van verlatingsproblematiek.
3.2F E-learning

In het praktische werkveld van de GTI is welzijn en ethiek van groot belang. In dit onderdeel delen we wat het verschil is tussen welzijn en ethiek. We behandelen diverse welzijnsdillema’s. Daarnaast delen we hoe je, altijd in overleg met de KGT, goed kunt signaleren en beargumenteren wanneer- en waarom het raadplegen van andere experts nodig is.

3.2G E-learning

Na het volgen van dit onderdeel ben je in staat om populaire behandelmethodes goed onderbouwd kritisch te analyseren. Sommige gedragstherapiemethodes zijn als merk geregistreerd en hebben een eigen certificeringsprogramma. Hoe verhouden deze methodes zich tot kennis over gedragsleer, welzijn en emoties? Ook internationaal vakjargon wordt in dit onderdeel behandeld.

3.2H 3 praktijkdagen

Dit onderdeel bestaat uit praktijkdagen. We delen praktische kennis en inzichten die nodig zijn om gezinsleden te kunnen begeleiden bij het in de praktijk brengen van een door een KGT opgestelde behandeladviezen. Deelnemers worden klaargestoomd voor het werkveld van een GTI.

3.2I 3 praktijkdagen

In dit laatste onderdeel van module 3.2 verdiepen we de praktische kennis en inzichten die nodig zijn voor een GTI. De studenten zullen tijdens deze dagen extra worden uitgedaagd en de kans krijgen om aan te tonen dat zij de praktische vaardigheden van een GTI bezitten.

Beoordeling: theorie-examen & praktijkbeoordeling

Om door te kunnen stromen naar de specialisatiemodule 3.3, moet je een voldoende scoren voor zowel de praktijkbeoordeling van 3.2H en 3.2I als het theorie-examen van A, B, C, D en F.

Daarnaast moeten er ondertekende documenten zijn geüpload in het e-learningsysteem die aantonen dat je voldoende privé-instructeursessies hebt geleverd en dat je bij minstens 3 gedragstherapeuten hebt meegekeken.

  • Het theorie-examen plan je apart in met ons en deze bestaat uit multiple choice vragen. Om te slagen moet je voor elk van bovengenoemde onderdelen een voldoende scoren (minimaal 55%).
  • Indien je zakt voor het theorie-examen kun je voor de onderdelen die onvoldoende waren herexamen doen. Indien je een onvoldoende haalt voor het eerste herexamen, dan dien je, voordat je en tweede herexamen kunt doen eerst het onderdeel ‘Leren leren’ te volgen. Indien je vervolgens zakt voor het tweede herexamen, dan is overleg met de mentor noodzakelijk. Het kan soms nodig zijn om nogmaals praktijkdagen te volgen. Hier kunnen financiële gevolgen aan verbonden zijn.
  • Tijdens de praktijkdagen van 3.2H en 3.2I dien je de opgedane kennis en inzichten van module 3.2 aantoonbaar te demonstreren.
  • Indien de student zakt voor de praktijkbeoordeling ontvangt de student gerichte feedback van de betreffende docent, zodat de student weet waar verbetering verwacht wordt.
  • In overleg met ons plan je een herkansing in. Let op, hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
  • Wanneer je voor het theorie-examen en de praktijkbeoordeling bent geslaagd ontvang je een certificaat per post.

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je al inschrijven en starten met de e-learning van de module gedragstherapie-instructeur! De data van de praktijkdagen volgen binnenkort.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.