Doelgroep:
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
5 lesdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
+ 1 terugkomdag
+ 1 examenmiddag
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Extra:
Geen kortingen of vrijstellingen mogelijk.
Prijs:
635

Module 1: Psychologie van de mens

Met de inzichten verworven in de module ‘Psychologie van de Mens’ bent je als gedragstherapeut beter in staat om het gedrag van jouw cliënt te interpreteren en je eigen gedrag daarop af te stemmen.

Zoals lucht gewoon voor ons is en wij ons meestal niet realiseren dat we ervan afhankelijk zijn om te kunnen blijven leven, is communiceren met elkaar net zo gewoon. Ook communiceren is noodzakelijk om te kunnen blijven leven. Mensen beïnvloeden elkaar voortdurend, alleen al door hun aanwezigheid. Dat beïnvloeden gebeurt veel meer door gedrag dan door woorden. We worden niet beoordeeld op wat we zeggen, maar op wat we doen.

In module 1 ligt de nadruk op het herkennen en erkennen van (gedrag bij) jezelf en de ander. Wij gaan hiervoor verschillende ‘brillen’ op- en afzetten, om op deze manier diverse aspecten van gedrag te leren interpreteren. Voordat we dat doen, zullen we de nodige aandacht besteden aan de manier van leren. De methode die we hanteren, is die van ‘action learning’. Action learning wordt gekenmerkt door veel handelen en het reflecteren op dat eigen handelen.

Vervolgens zullen we kijken naar de wetenschappelijke grondslagen die wij als uitgangspunt voor onze benadering hanteren. Dit is de evolutietheorie van Darwin. Darwins gedachtegoed helpt ons om te kijken naar onze fundamentele drijfveren: ‘Waarom doen we wat we doen?’.
We zullen vijf verschillende ‘brillen’ op- en afzetten om gedrag te interpreteren bij onszelf en bij anderen. Deze ‘brillen’ zijn: de persoonlijkheidstypes van D. Glenn Foster, de roos van Leary van Timothy Leary, de transactionele analyse van C. Berne, de kernkwadranten van Daniel Ofman en ten slotte het Enneagram.

Action learning betekent dus ook veel doen; het ervaren als leermethode. Naast het cognitief behandelen van de materie zult u ook letterlijk een ‘beeld krijgen’ door plaatjes, voorbeelden en voorstellingen die Anouck en ik samen presenteren. Vervolgens is het dus zaak actief plaats te nemen in ‘het plaatje’ en zelf aan de gang te gaan.

De student leert verschillende typen gedrag van mensen te herkennen en te erkennen, en dat gedrag vanuit diverse invalshoeken (brillen/theorieën) te bekijken. Door steeds anders naar gedrag te kijken komen we steeds weer tot andere inzichten. Daarnaast ervaar je wat het gedrag van anderen bewust dan wel onbewust bij jouw oproept en wat jouw gedrag mogelijk met anderen doet. Niet alleen kijken we naar het gedrag tussen twee mensen, maar ook naar gedrag in groepen.

Data

 • Sep
  07
 • Sep
  08
 • Sep
  09
 • Sep
  10
 • Sep
  11
 • Oct
  05
 • Oct
  09
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.