Doelgroep:
(semi)professional.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
8,5 lesdag van 10.00 tot 16.00 uur.
+ 1 examenmiddag.
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen.
Extra:
Prijs:
€ 635,00 (excl. BTW)

Module 3: Gedragsleer

De student leert tijdens deze module wat de term ethologie (gedragsleer) betekent en kent de ethologische basisbeginselen. Als gedragstherapeut is het herkennen van gedrag de basis van de correcte analyse. Deze verworven kennis komt gedurende de hele opleiding terug.

Definitie van gedrag: ‘Gedrag bestaat uit alle waarneembare (bewuste en/of onbewuste) handelingen van een dier’
Daaronder verstaan we alle bewegingen, geluiden en lichaams¬houdingen van een dier, evenals de fysieke veranderingen van dat dier, die de communicatie dienen en/of reacties/gedragspatronen van de omgeving kunnen opwekken.

De student kent de oorsprong van de hond en weet houding en (probleem)gedrag van de hond te classificeren. Ook is hij zich bewust van de verschillende gedragingen van honden onderling en van honden versus mensen. De gedragssystemen die betrekking hebben op de wisselwerking van het dier met zijn omgeving worden behandeld, evenals de conflicten die tussen die gedragssystemen kunnen ontstaan.

In deze module draait het verder vooral om het herkennen, benoemen en interpreteren van verschillende houdingen en gedragingen: we zullen het kijken naar gedrag en het interpreteren ervan leren beheersen door veel te oefenen aan de hand van video’s en dia’s.

Een deel van deze module is gelijk aan een deel van de cursus Martin Gaus Instructeur I. Op dag 5 (middag) van dit gedeelte vindt een schriftelijk examen van de behandelde stof plaats.

Data

 • Sep
  28
 • Sep
  29
 • Sep
  30
 • Oct
  01
 • Oct
  02
 • Oct
  12
 • Oct
  13
 • Oct
  21
 • Oct
  26
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.