Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
8,5 lesdag van 10.00 tot 16.00 uur.
+ 1 examenmiddag
Exclusief:
Lunch en eventuele verblijfskosten.
Mogelijke vrijstellingen:
Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen.
Prijs:
€ 635,00 (excl. BTW)

De student leert wat de term ethologie betekent en kent de ethologische basisbeginselen. De student kent de oorsprong van de hond en weet houding en (probleem)gedrag van de hond te classificeren. Ook is hij zich bewust van de verschillende gedragingen van honden onderling en van honden versus mensen. De gedragssystemen die betrekking hebben op de wisselwerking van het dier met zijn omgeving worden behandeld, evenals de conflicten die tussen die gedragssystemen kunnen ontstaan. In deze module draait het verder vooral om het herkennen, benoemen en interpreteren van verschillende houdingen en gedragingen: zeer veel oefenen aan de hand van video’s & dia’s dus. Een deel van deze module is gelijk aan een deel van de cursus Martin Gaus Instructeur I. Op dag 5 (middag) van dit gedeelte vindt een schriftelijk examen van de behandelde stof plaats.

Data

 • Sep
  30
 • Oct
  01
 • Oct
  02
 • Oct
  03
 • Oct
  04
 • Oct
  14
 • Oct
  15
 • Oct
  28
 • Oct
  30
2019
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven
 • Sep
  28
 • Sep
  29
 • Sep
  30
 • Oct
  01
 • Oct
  02
 • Oct
  12
 • Oct
  13
 • Oct
  26
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.