Doelgroep:
(semi)professional
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar
Duur:
1 lesdag van 10.00 tot 16.00 uur
Inclusief:
Belegde broodjes
Prijs:
€ 135,00 (excl. BTW)
Nascholingspunten:
SPPD: 5 punten voor het volgen van de gehele cursus

Hoewel de precieze kennis wat betreft genetica bij honden eigenlijk nog steeds in de kinderschoenen staat, neemt de hoeveelheid onderzoek en kennis ontzettend snel toe. Tijdens deze lesdag wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijk inzichten en wordt de vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor de (fokkers)praktijk.

Er wordt kort ingegaan op domesticatie, waar komt de hond vandaan en is dit relevant voor de genetica? Vervolgens komt de meest actuele kennis aan bod voor wat betreft genetica, maar ook de epi-genetica. Wat is de invloed van genen op gedrag in het algemeen en wat voor impact heeft de omgeving?
Daarna gaan we in op de combinatie van hondenrassen en gedrag: hoe zit het met ‘ras specifieke’ gedragingen en overerving. En met de relatie tussen gedrag en uiterlijke kenmerken. Waarom kun je wel/niet iets voorspellen qua gedrag als je gaat kruisen? Uiteraard komen ook de medische problemen van de verschillende rassen aan bod.

Kortom, genoeg onderwerpen die als fokker belangrijk zijn om te weten.

 

De docent voor deze dag is: Tynke de Winkel

Data

  • Nov
    27
2019
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.