Doelgroep:
(semi)professional.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
4 lesdagen 10.00 tot 16.00 uur
+ 1 examenmiddag
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Geen kortingen of vrijstellingen mogelijk.
Extra:
Prijs:
€ 410,00 (excl. BTW)

Module 5: Ras en Gedrag

Tijdens de module Ras en Gedrag, leer de student de belangrijkste gedragskenmerken van de belangrijkste rassen en de verschillende rasgroepen te herkennen. De student leert bovendien aan welke randvoorwaarden er bij bepaalde typen rashonden moeten worden voldaan om probleemgedrag te voorkomen of op te heffen.

Het maakt niet zo heel veel uit of de wolf zijn loopbaan als hond nu 135.000 jaar geleden begon of slechts zo’n twaalfduizend jaar in het verleden. In beide gevallen is het maar een moment op de evolutionaire kalender. Het blijft verbijsterend dat in zo’n relatief korte tijd zulke enorme verschillen tussen de diverse honden zijn ontstaan. Zeker in vergelijking met andere gedomesticeerde dieren zoals de koe, de kat en de kip. Ook zij vertonen onderlinge verschillen in kleur, vorm, vacht- of verenstructuur, maar in vergelijking met de diversiteit aan honden vormen zij maar een homogene, grauwe massa.

We wéten dat honden tot één en dezelfde soort behoren, dat ze onderling uitwisselbaar zijn, maar als we ze uitsluitend op morfologische gronden zouden moeten beoordelen dan zouden een heleboel rassen eigenlijk tot een eigen diersoort bestempeld kunnen worden. Er is meer uiterlijk verschil tussen een Saluki en een Mopshond dan tussen een nijlpaard en een zeekoe. Toch is jet genetisch verschil tussen de diverse hondenrassen erg klein.

Elk hondenras is uniek. Als gedragstherapeut is het belangrijk om te weten waar honden ooit voor gefokt zijn, wat hun (werk)taken waren en welke kenmerken vandaag de dag nog aanwezig zijn in het ras. Zo heeft een Terriër een heel andere achtergrond dan bijvoorbeeld een herdershond of een windhond. Je leert alle rasgroepen kennen en de daarbij behorende rassen.

De nadruk in deze module ligt vooral op de verschillende gedragskenmerken van de verschillende (type) rashonden. Welk (probleem)gedrag kunt je bij welke typen verwachten? Wanneer betreft het voor dit rastype ‘normaal’ gedrag en wanneer ‘afwijkend’ gedrag? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan deze gedragingen te voorkomen of op te heffen? Daarnaast is er aandacht voor erfelijke afwijkingen met een effect op het gedrag van de hond, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in welke afwijkingen (medisch) te beïnvloeden zijn.

Module 5 ‘Ras en Gedrag’ is een zogeheten instapmodule en geschikt voor iedere (semi)professional die meer wil leren over de verschillende rasgroepen en bijbehorende rassen. Je hoeft nog geen andere modules gevolgd te hebben om aan deze module deel te nemen.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.