Aanvullende eis:
Geen.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
4 lesdagen 10.00 tot 16.00 uur
+ 1 examenmiddag
Exclusief:
Lunch, eventuele verblijfskosten en de verplichte boeken.
Mogelijke vrijstellingen:
Geen kortingen of vrijstellingen mogelijk. Veel zelfstudie.
Prijs:
€ 410,00

De student leert de belangrijkste gedragskenmerken van de belangrijkste rassen en de verschillende rasgroepen te herkennen. De student leert bovendien aan welke randvoorwaarden er bij bepaalde typen rashonden moeten worden voldaan om probleemgedrag te voorkomen of op te heffen.

De nadruk in deze module ligt vooral op de verschillende gedragskenmerken van de verschillende (type) rashonden. Welk (probleem)gedrag kunt u bij welke typen verwachten? Wanneer betreft het voor dit rastype ‘normaal’ gedrag en wanneer ‘afwijkend’ gedrag? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan deze gedragingen te voorkomen of op te heffen? Daarnaast is er aandacht voor erfelijke afwijkingen met een effect op het gedrag van de hond, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in welke afwijkingen (medisch) te beïnvloeden zijn.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.

Copyright © 2018 Martin Gaus Academie