Doelgroep:
Studenten die module 1 hebben behaald.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
5 lesdagen van 10.00 tot 16.00 uur
+ 1 praktijkexamendag
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Geen vrijstelling mogelijk.
Extra:
Prijs:
€ 675,00 (excl. BTW)

Module 8: Communicatie

De student leert in de module ‘Communicatie’ om diverse communicatiestijlen te herkennen, te erkennen en ook te hanteren om zo effectief mogelijk te communiceren.

We behandelen communicatie in de brede zin des woords. Naast de verbale communicatie bekijken we aar de non-verbale communicatie, houding, stemgebruik en de context. Ook kijken we naar overtuigingen en aannames en hoe die onze communicatie kunnen beïnvloeden. Daarnaast leert de student om te gaan met weerstanden. Wat doe je als een gesprek dreigt vast te lopen of dreigt te escaleren?

De vaardigheden verworven in deze module, gecombineerd met de inzichten uit module 1 (psychologie van de mens), zorgen ervoor dat u als gedragstherapeut effectiever communiceert met uw cliënt, zowel in een
1 op 1 situatie en als ook met groepen.

Data

 • Sep
  07
 • Sep
  08
 • Sep
  09
 • Sep
  10
 • Sep
  11
 • Oct
  09
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.