Doelgroep:
Studenten die module 1 hebben behaald
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
5 lesdagen van 10.00 tot 16.00 uur
+ 1 praktijkexamendag
Exclusief:
Lunch en eventuele verblijfskosten.
Mogelijke vrijstellingen:
Geen vrijstelling mogelijk.
Prijs:
€ 645,00 (excl. BTW)

De student leert in deze module om diverse communicatiestijlen te herkennen, te erkennen en ook te hanteren om zo effectief mogelijk te communiceren.

We behandelen communicatie in de brede zin des woords. Naast de verbale communicatie bekijken we aar de non-verbale communicatie, houding, stemgebruik en de context. Ook kijken we naar overtuigingen en aannames en hoe die onze communicatie kunnen beïnvloeden. Daarnaast leert de student om te gaan met weerstanden. Wat doe je als een gesprek dreigt vast te lopen of dreigt te escaleren?

De vaardigheden verworven in deze module, gecombineerd met de inzichten uit module 1 (psychologie van de mens), zorgen ervoor dat u als gedragstherapeut effectiever communiceert met uw cliënt, zowel in een
1 op 1 situatie en als ook met groepen.

Data

 • Mar
  23
 • Mar
  24
 • Mar
  25
 • Mar
  26
 • Mar
  27
 • May
  01
2020
Martin Gaus Academie in Lelystad.
Inschrijven

Data onder voorbehoud; De Martin Gaus Academie behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de data te wijzigen.