Schrijf je nu in voor:
Basiscursus Hondenbegeleider AAI/DOI

Doelgroep:
(semi)professional
Ervaring:
N.v.t.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar
Duur:
4 Dagen van 10.00 tot 16.00 uur
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Extra:
Deze module volgt u zonder de aanwezigheid van uw hond(en).
Prijs:
€ 465,00 (excl. BTW)

De speciale plaats die veel honden vandaag de dag in het Nederlandse gezin hebben is een reflectie van de eeuwenoude band tussen mens en hond die terug gaat tot in de Griekse Oudheid. Dankzij die speciale band gaat er vaak een positieve werking uit van honden. Het is die positieve band waar steeds vaker gebruik van gemaakt wordt binnen dierondersteunde interventies. Bezoekhonden gaan mee naar verzorgingstehuizen en zorgen voor afleiding en warmte. Therapiehonden nodigen kinderen uit om op laagdrempelige manier te ontdekken wat het effect van hun lichaamstaal is. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand oefenen met therapiehonden diverse sociale vaardigheden.
Niet alleen vanuit de zorg- en onderwijsomgeving er een groeiende interesse in de positieve werking die therapie- of bezoekhonden kunnen hebben op cliënten, ook onder hondeneigenaren groeit de belangstelling om hun hond in te zetten. Effectieve, veilige en verantwoorde inzet van honden bij kwetsbare mensen vereist echter adequate kennis over de hond zelf, de doelgroep en over de wijze waarop de hond ingezet kan worden. Professionals van Stichting Contacthond verzorgen sinds 2007 diverse cursussen op het gebied van AAI/DOI (Animal Assisted Interventions – Dier Ondersteunde Interventies).

De cursus Hondenbegeleider AAI/DOI

In samenwerking met Stichting Contacthond organiseert de Martin Gaus Academie een vierdaagse cursus Hondenbegeleider AAI/DOI. Deze basiscursus is bedoeld voor mensen die overwegen hun hond in te zetten als bezoekdier bij bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of als therapeutisch of educatief hulpmiddel binnen een (eigen) therapeutische of didactische omgeving. Tijdens deze vierdaagse cursus krijg je inzicht in de eisen die dierondersteunde interventies aan de hond stellen, hoe het welzijn van een hond gewaarborgd kan worden, in welke situaties een hond als hulpmiddel een toegevoegde waarde kan hebben en op welke wijze de hond dan het beste ingezet kan worden. Theorie en praktijk zullen elkaar afwisselen en er is voldoende ruimte voor cursisten om individuele casussen in te brengen.

Inhoud modules

Module 1: In de eerste module staat het fenomeen hond als hulpmiddel centraal. Er wordt ingegaan op gedrag en stresssignalen van de huishond, hoe leerprocessen bij honden werken en op welke wijze dit een rol speelt bij dierondersteunde interventies. Veel nadruk ligt op het welzijn van de hond.

Module 2: In de tweede module ligt de focus op dierondersteunde interventies, dus de inzet van de hond zelf. Welke vormen van dierondersteunde interventies bestaan er en hoe werkt het? Met andere woorden; wat zijn de meetbare effecten die een hond op de mens heeft en wanneer, en voor welke doelgroep, kan je een hond wel of niet inzetten.

Module 3: In de derde module wordt een begin gemaakt met de praktijk door te kijken en oefenen met type interventies die met een hond gedaan kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke hulpvragen en de diverse materialen die daarbij kunnen worden ingezet. De theorie wordt afgewisseld met eenvoudige praktijkoefeningen met een hond.

Module 4: De laatste module is uitsluitend praktisch van aard. Er wordt geoefend met geselecteerde honden zodat de theorie in praktijk gebracht kan worden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor jou als cursist om eigen casussen in te brengen.

Over Stichting Contacthond

Stichting Contacthond leidt therapiehonden op die met vaste begeleiders worden ingezet binnen therapeutische settingen om cliënten te ondersteunen hun therapeutische doel te bereiken. De docenten van Stichting Contacthond zijn allen gespecialiseerde hondentrainers met jarenlange ervaring in dierondersteunde interventies bij diverse doelgroepen en therapievormen.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.

Schrijf je nu in voor:
Basiscursus Hondenbegeleider AAI/DOI