Schrijf je nu in voor:
Kynologisch Gedragstherapeut

Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt individuele hondeneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun hond(en). Op een professionele en deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de hond naar gewenst gedrag.

Als Kynologisch Gedragstherapeut leert u eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) hond, laat u hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (eventueel onder uw deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun hond in betere banen te leiden. Daardoor valt er voor zo’n eigenaar vaak een stuk beter te leven met zijn viervoeter en daardoor wordt ook het leven van de hond in de regel een stuk aangenamer. Na het behalen van uw diploma bent u dé deskundige op het gebied van hondengedrag en heeft u tevens gedegen kennis van mensengedrag.

U bent in staat:

 • De juiste anamnese af te nemen en een correcte diagnose te stellen;
 • Oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien en te herkennen;
 • De onderliggende motivaties te doorgronden;
 • Normaal (probleemgevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag;
 • Lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag te herkennen;
 • Het besluit te nemen om eigenaar met hond door te verwijzen naar een geneeskundig specialist en de eigenaar daarover te adviseren;
 • De juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren;
 • De eigenaren te begeleiden met de ingezette therapie;
 • Nazorg te bieden;
 • Uw praktijk goed op te zetten en de juiste marketing toe te passen;
 • Een goede bedrijfsvoering te hanteren.

Duur van de opleiding & Studiebelasting

De volledige KG-opleiding is een deeltijdopleiding op HBO-niveau, welke in minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar voltooid kan worden. Hoe lang u over de gehele opleiding doet is uiteraard afhankelijk van hoe snel u de leerstof tot u neemt en examens met goed gevolg afrondt. Dit is mede afhankelijk van wanneer u start, hoeveel tijd u tot uw beschikking heeft en van wat uw persoonlijke leertempo is. Het is mogelijk de opleiding binnen een periode van 3 jaar af te ronden.

Voor de gehele KG-opleiding gaat u ongeveer 70 dagen naar ‘school’, daarnaast heeft u nog tijd nodig voor de zelfstudie. De gemiddelde zelfstudiebelasting ligt tussen de 20 en 25 uren per module. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u meer zelfstudie-uren nodig heeft voor een bepaalde module of dat u ’s avonds na de lesdag nog moet studeren. Ook kan het zijn dat u voor een module huiswerk voor de volgende dag dient te maken.

Opbouw van de opleiding De opleiding is opgebouwd uit 11 modulen. Elk van de modulen is gericht op een specialisme dat nodig is voor het in praktijk brengen van gedragstherapie bij honden of voor het opzetten van uw onderneming.

Het is niet verplicht de complete opleiding te volgen: u kunt zich voor één of meer losse modulen inschrijven. Elke module kunt u apart afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt tot het behalen van een certificaat of (deel)kwalificatie. Wel gelden voor sommige modulen bepaalde vooropleidingseisen.

Wij adviseren u de modulen in de aangegeven volgorde te volgen, maar dit is geen verplichting. Voor enkele modulen bestaat er WEL een verplichte volgorde: u dient eerst een certificaat voor de aangegeven modulen te hebben behaald alvorens u kunt deelnemen aan een volgende. Dit kunt u nazien in de tabel.

Te volgen module
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Vereiste afgeronde module
Geen
Geen
Geen
Module 3
Geen
Module 2, 3, 4 en 5
Module 2, 3, 4, 5 en 6
Module 1
Geen
Module 1 tot en met 9
Module 1 tot en met 10

De terugkomdagen kunt u alleen volgen indien u in het bezit bent van alle 10 Deelcertificaten van voorgaande modulen. Voor deze terugkomdagen wordt u uitgenodigd.

Accreditatie

De opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut is erkend door de NVGH en de SPPD.

Herexamens

Als u onverhoopt een onvoldoende heeft gehaald, krijgt u de kans een herexamen te doen voor dat onderdeel. U kunt maximaal twee keer per module een (betaald) herexamen maken. Heeft u na de herexamens geen voldoende (of het vastgestelde minimum) behaald, dan kunt u tegen volledige betaling nogmaals de module volgen.

Toelatingseisen

Vooropleiding HAVO / MBO-4

Of

Aantoonbaar door ervaring dit niveau behaald hebbende. U dient nadrukkelijk rekening te houden met de zwaarte en intensiteit van de opleiding. Het is een opleiding op HBO-niveau en er wordt veel zelfstudie van u verwacht.

Al het studiemateriaal is in de Nederlandse taal, maar aanvullende ‘hand-outs’ en een enkel boek zijn veelal in het Engels opgesteld. Kennis van de Engelse taal strekt dan ook tot aanbeveling.

Schrijf je nu in voor:
Kynologisch Gedragstherapeut