Schrijf je nu in voor:
Kynologisch Gedragstherapeut

Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt individuele hondeneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun hond(en). Op een professionele en deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de hond naar gewenst gedrag.

Als Kynologisch Gedragstherapeut leer je eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) hond, laat je hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (eventueel onder jouw deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun hond in betere banen te leiden. Daardoor valt er voor zo’n eigenaar vaak een stuk beter te leven met zijn viervoeter en daardoor wordt ook het leven van de hond in de regel een stuk aangenamer. Na het behalen van je diploma ben jij dé deskundige op het gebied van hondengedrag en heb je daarnaast gedegen kennis van mensengedrag.

Behaalde competenties

 • De juiste anamnese af kunnen nemen en een correcte diagnose kunnen stellen;
 • Oorzaken van probleemgevend gedrag inzien en herkennen;
 • De onderliggende motivaties doorgronden;
 • Normaal (probleemgevend) gedrag kunnen onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag;
 • Lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag herkennen;
 • Het besluit kunnen nemen om door te verwijzen naar een geneeskundig specialist en de eigenaar daarover kunnen adviseren;
 • De juiste therapieën met de bijbehorende methoden kunnen hanteren;
 • De eigenaren kunnen begeleiden met de ingezette therapie;
 • Nazorg kunnen bieden;
 • Een praktijk goed op kunnen zetten en de juiste marketing toe te passen;
 • Een goede bedrijfsvoering kunnen voeren.

Duur van de opleiding & studiebelasting

De volledige KG-opleiding is een deeltijdopleiding op HBO-niveau. Hoe lang je over de hele opleiding doet is uiteraard afhankelijk van hoe snel je leert en examens met goed gevolg afrondt. Dit is mede afhankelijk van wanneer je start, hoeveel tijd je hebt en wat jouw persoonlijke leertempo is. Het is mogelijk de opleiding binnen een periode van 3 jaar af te ronden.

Opbouw KG Opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 3 hoofdvakken die in deze volgorden dienen te worden gevolgd:

1. Basiskennis

2. Leren & Gedrag

3. Mensbegeleiding

Na het volgen van de drie voorgaande hoofdvakken, is er een specialisatie tot kynologisch gedragstherapeut. De te volgen modules en kosten hiervan worden binnenkort bekend gemaakt.

Binnen deze hoofdvakken zijn er te volgen modules, zie hiervoor de metrolijn. Elk van deze modules is gericht op een specialisme dat nodig is voor het in praktijk brengen van gedragstherapie bij honden of voor het opzetten van je bedrijf.

Je start met de basiskennis en volgt vervolgens een traject dat leidt tot het diploma Kynologisch Gedragstherapeut. Een deel van je opleiding is digitaal en kun je vanuit huis volgen via een state of the art systeem dat we speciaal voor het online leren hebben ingericht. Daarnaast zijn er praktijkdagen bij de Martin Gaus Academie. Last but not least breng je kennis en kunde in de praktijk bij een leerbedrijf dat door ons is goedgekeurd.

Persoonlijke mentor

Vanaf de start van jouw persoonlijke reis naar jouw doel krijg je een mentor toegewezen. Deze helpt je als je vragen hebt en biedt een luisterend oor wanneer jij dat nodig hebt. De mentor is er voor  jou en begeleidt je tijdens het hele traject.

Accreditatie

De opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut is erkend door de NVGH en de SPPD.

Herexamens

Als je onverhoopt een onvoldoende haalt voor een examen, mag je herexamen doen. Per module mag je twee keer een (betaald) herexamen maken. Heb je na de herexamens geen voldoende (of het vastgestelde minimum) gehaald, dan kun je tegen volledige betaling opnieuw de module volgen.

Toelatingseisen

Vooropleiding HAVO / MBO-4

Je dient rekening te houden met de zwaarte en intensiteit van de opleiding. Het is een opleiding op HBO-niveau en er wordt veel zelfstudie van je verwacht.

Al het studiemateriaal is in het Nederlands, maar aanvullende ‘hand-outs’ en een enkel boek zijn in het Engels. Kennis van de Engelse taal is aanbevolen.

Schrijf je nu in voor:
Kynologisch Gedragstherapeut