Schrijf je nu in voor:
2. Leren & Gedrag

Na succesvolle afronding van 1. Basiskennis kun je deelnemen aan de module Leren & Gedrag. In deze module wordt dieper ingegaan op gedrag, leerprincipes en op welke wijze vaardigheden aangeleerd of veranderd kunnen worden.

Omschrijving

Het theoretische gedeelte van deze module volg je online. Er wordt o.a. ingegaan op hoe honden leren, welke emoties daarbij horen, de motivationele factoren, verschillende werkwijzen en op welke manier je nieuwe vaardigheden aan kunt leren. Ook de mogelijke voor- en nadelen van hulpmiddelen komen hierbij aan bod. Zo leer je bijvoorbeeld wat het trainen met een clicker inhoudt. Bij deze module wordt een speciaal vervaardigde syllabus verstrekt. In de online leeromgeving staan verschillende video’s die het lesmateriaal ondersteunen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden ontvang je na betaling van de factuur de syllabus in pdf formaat.

Praktijk

De praktijkdagen worden in vier blokken van twee opeenvolgende dagen aangeboden en vinden plaats op één van de locaties van de Martin Gaus Academie. Ook hier bepaal jij je eigen tempo door te kiezen welk onderdeel je op welk moment volgt.

Tussen de praktijkdagen door loop je stage bij een leerbedrijf* waar je al meekijkend ervaring opdoet en praktijkopdrachten uitvoert.

Tijdens de praktijkdagen leer je wat verschillende, door ons ter beschikking gestelde, honden nodig hebben bij het aanleren van oefeningen. Het gaat bij het trainen van honden immers niet alleen om het leervermogen van de hond, maar ook wat de invloed van jou als trainer hierop is. Een belangrijk onderdeel van deze module is dan ook het bij elkaar meekijken en feedback (leren) geven op jouw collega-studenten.

Door het samenwerken in kleine teams leer je niet alleen van de docent, maar ook van elkaar en natuurlijk van de honden. We bieden je een veilige leeromgeving waarin iedereen fouten mag maken en van elkaar leert.

* Je kunt zelf een leerbedrijf kiezen om stage te lopen vanuit de bedrijven die aangesloten zijn bij het Martin Gaus Keurmerk.

Opbouw Leren & Gedrag

A. Signaleren van gedrag

B. Context & Prikkel

C. Leerprincipes

D. Motivationele Factoren

E. Aanleren en Veranderen van Gedrag

F. Verschillende Werkwijzen

G. Hulpmiddelen bij het Trainen

H. Trainen in de Praktijk

Praktijkdag 1

Praktijkdag 2

Praktijkdag 3

Praktijkdag 4

Praktijkdag 5

Praktijkdag 6

Praktijkdag 7

Praktijkdag 8

Praktijkdagen & Examen

LET OP: Er zijn voor deze module nog geen data voor de praktijkdagen ingepland! Neem voor meer informatie contact met ons op.

Op de laatste lesdag vinden de examens plaats. Het examen van deze module bestaat uit 3 onderdelen:

· een praktijkexamen: je voert een aantal verschillende oefeningen uit bij meerdere honden;

· een feedbackexamen: je geeft feedback op het praktijkexamen van mede-studenten;

· een theorie-examen: je beantwoordt een aantal meerkeuze en open vragen over het trainen van honden.

Specialisaties

Liever niet door naar 3. Mensbegeleiding, maar heb je andere ambities? Dat kan! Na 2. Leren & Gedrag kun je al doorstromen naar de volgende specialisaties:

1. Junior Hondentrainer

2. Professioneel Hondentrainer (certificaat Junior Hondentrainer vereist)

3. Therapiehondentrainer

Schrijf je nu in voor:
2. Leren & Gedrag