Schrijf je nu in voor:
Puppy Specialisatie Cursus

Doelgroep:
Gediplomeerde Kynologisch Instructeurs
Ervaring:
Ervaring met honden is vereist
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
6 lesdagen 10.00 tot 16.00 uur
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Deelname zonder hond
Extra:
Nascholingspunten worden aangevraagd
Prijs:
€ 750,00 (excl. BTW)

Wil jij baasjes helpen met hun puppy de beste start van hun leven te geven? Dan is de Puppy Specialisatie Cursus iets voor jou!

De puppycursus, die moet GOED zijn. Het moet de cursus zijn waar de allerbeste instructeurs voor de groep staan. De instructeurs die geleerd hebben heel goed te kijken naar wat elk individueel hondje en elke individuele eigenaar nodig heeft. De instructeurs die zien welk hondje voorzichtige aanmoediging nodig heeft, welk hondje juist moet leren zichzelf wat meer te beheersen, welk hondje strategieën aangeleerd moet krijgen om beter te kunnen dealen met alle prikkels in de wereld. En die weten hoe ze de eigenaars kunnen helpen bij het optimaal begeleiden van hun hondje. Juist bij die puppycursus wil je dat het voor iedereen precies goed gaat, want dáár gebeurt het: in dat eerste half jaar wordt het een leuke en blije probleemloze hond. Of niet. Als puppyinstructeur kun jij dat verschil maken.

Heb je weleens het gevoel dat het allemaal anders en beter kan, zit je wel eens met specifieke problemen waar de oefeningen die je nu tot je beschikking hebt niet afdoende voor zijn, wil je weten hoe anderen de dingen aanpakken en/of heb je ideeën waar je op dit moment niet mee uit de voeten kan, maar wil je ze wel bespreekbaar maken? Geef je dan op!

Wat je gaat leren

De doelstelling van de Puppy Specialisatie Cursus is dat de cursist aan het einde in staat is een puppy te beoordelen op specifieke aandachtspunten en binnen een bestaand programma de eigenaar zo individueel mogelijk te begeleiden, waardoor voldoende aandacht gegeven wordt aan die aandachtspunten en de specifieke doelstelling van de puppycursus gehaald wordt.

In de lessen wordt aandacht besteed aan het formuleren en het behalen van die doelstellingen. Dit wordt gedaan aan de hand van eigenarenprofielen, puppykarakteriseringen, oefeningen, opbouw van de cursus, algemene en specifieke eigenschappen van activiteiten en gedragingen van puppy’s en eventuele medische aspecten.

De cursus is opgebouwd uit een kennisdeel en een workshopdeel. In het kennisdeel wordt de kennis overgedragen waarmee vervolgens in het workshopdeel geoefend gaat worden. Dit is echter niet alles. Omdat de cursus speciaal bedoeld is voor instructeurs die al enige tijd les geven, is het van belang dat de kennis en ervaring die hier is opgedaan meegenomen wordt in de lessen. Op deze manier kan iedereen van iedereen leren. Een open instelling is hiervoor noodzakelijk.

Praktische informatie

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor instructeurs die al langer puppycursussen geven, maar die willen afwijken van standaardlesprogramma’s en hierdoor meer verdieping willen geven aan hun cursussen. De doelstelling is niet om ieders rugzak te vullen met extra trucjes en oefeningetjes. Wat we willen bereiken is dat iedere puppyinstructeur snel kan bepalen waar specifieke aandachtspunten per individuele pup (en individuele eigenaar) liggen en hoe daar zo efficiënt en adequaat mogelijk op kan worden ingespeeld. Dat betekent dat men, ook in groepen, veel individueler kan gaan begeleiden. Naast het krijgen van les zal ook duidelijk de medewerking van de deelnemers gevraagd worden, zodat we ook een interactieve dynamiek krijgen waardoor iedereen van iedereen kan leren. Een open instelling is hiervoor een vereiste.

Je kunt inschrijven voor deze cursus als u een van de instructeursopleidingen in Nederland of België met goed gevolg heeft afgesloten. In verband met het aanleveren van eigen materiaal is het belangrijk dat je aangesloten bent bij een vereniging of hondenschool waar puppycursussen worden gegeven.

Docent

De puppy specialisatie cursus wordt gegeven door Peter Beekman.

Les inhoud

De volgorde van de lessen is afhankelijk van de inbreng van de studenten.

Les 1:

 • Opzet cursus (inleiding kort)
 • Wanneer is een pup een puppy, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
 • De uitgangssituatie
  • Testen van puppy’s
  • Wat wil je weten
  • Hoe kom je erachter
  • Wat betekent dit 

Les 2: 

 • Doelstelling cursus
  • Van jou
  • Van cursist
  • Type cursisten
  • Vaststellen oefeningen
 • Puppycursus is eigenlijk bazen begeleiden, veranderprocessen bij eigenaren
 • Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de groep (opdracht)

Les 3:

 • Spelen in de puppyles
 • Opbouw van oefeningen en lesopbouw (Presentaties van iedereen)

Les 4:

 • Lichamelijke oorzaken van probleemgedrag
 • Over dominantie en andere roedelverhalen: misverstanden in de hondenwereld

Les 5 en 6:

 • Opbouw van de puppycursus
 • Probleemgevallen: voorbeelden, praktijksituaties en invalshoeken van aanpak

Afsluitend Examen

Je kunt aan het examen deelnemen als je tenminste 5 van de 6 lessen hebt gevolgd.

De toetsing vindt aan het einde van de cursus plaats door het inleveren van een werkstuk. Het resultaat van de toetsing kan nadien nog positief worden beïnvloed als de cursist gedurende de lessenreeks blijk heeft gegeven van inzicht in de materie en een constructieve samenwerking met de collega’s en begeleiders. Het is duidelijk dat de inrichters aan het workshopgedeelte een grote waarde toekennen. Het aanleveren van lesmateriaal (ervaringen, vragen of beeldmateriaal) door de cursist wordt dan ook bijzonder gehonoreerd.

Het gaat er tijdens de discussies en bij de toetsing zeker niet om dat de cursist de mening van de begeleiders moet overnemen, integendeel, het kunnen onderbouwen en verwoorden van een eigen standpunt wordt erg gewaardeerd. Er is geen universele waarheid, zeker niet in de opvoeding. ‘Welzijn’ en ‘respect’ zijn wel essentieel in onze benadering, zowel van/voor het dier als van/voor de omgeving.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.

Schrijf je nu in voor:
Puppy Specialisatie Cursus