Arno Roos

Arno is in 1997 als dierenarts afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Sindsdien is hij werkzaam in dierenkliniek Korte Akkeren te Gouda. In de loop van de afgelopen 20 jaar is deze praktijk ontwikkeld tot een tweedelijnskliniek waar Tandheelkunde en Oncologie op hoog niveau worden uitgevoerd.

Arno heeft zich vooral toegelegd op de Oncologie en heeft in de afgelopen jaren daarom ook zijn bestralingsdeskundigheid niveau 3 gehaald zodat hij mag bestralen en tevens een humane mastertitel in de klinische oncologie. Op dit moment is Arno bezig aan zijn promotieonderzoek aan de (humane) Erasmus Universiteit.

Ondanks zijn voorliefde voor de oncologie behandelt hij nog steeds ook eerste lijnspatienten in de praktijk en vindt hij het leuk om uit te leggen over de werking van het lichaam en hoe dat door ziektes beïnvloedt wordt.