Elian Hattinga van 't Sant

Gastdocente Elian Hattinga van ’t Sant is afgestudeerd als wetenschapshistoricus. Na een aantal jaren les gegeven te hebben aan de Universiteit Utrecht, stapte ze over naar het  internationale bedrijfsleven. In 2011 behaalde ze het postgraduate diploma Toegepast Diergedrag aan de Katholieke Hogeschool St. Lieven in België, waar ze ook jarenlang gastdocente was. Tussen 2007 en 2017 schreef ze maandelijks over gedrag van honden in het tijdschrift Hondenmanieren. Tegenwoordig schrijft zij maandelijks voor het tijdschrift Onze Hond. Daarnaast geeft ze lezingen in binnen- en buitenland en werkt zij bij de Universiteit Utrecht aan een wetenschapshistorisch proefschrift over het ontstaan en de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën over het bestaan van dominantieverhoudingen en rangordes bij dieren. Ook heeft ze veel research gedaan op het gebied van rashondengeschiedenis en de invloed van historische functionele selectie op gedrag.

Elian legt zich toe op het toegankelijk en begrijpelijk maken van recent (neuro)wetenschappelijk onderzoek over het gedrag van honden voor een groot publiek. Daarbij plaatst ze de interpretaties van gedrag door onderzoekers ook regelmatig in een wetenschapshistorisch perspectief; deze berusten namelijk op maatschappelijke en culturele denkbeelden die aan verandering onderhevig zijn.

Elian maakte met de Vlaamse, helaas overleden, gedragsdierenarts Rudy De Meester het boek En toch is het een lieve hond… over de ervaringen en emoties van hondeneigenaren die samenleven met een hond met een psychiatrische stoornis. Haar artikelen voor Hondenmanieren over The Archaeology of Mind. Neuroevolutionary Origins of Human Emotions van de neuropychologen Jaak Panksepp en Lucy Biven worden bij diverse opleidingen voor zowel humane als diergedragstherapie – waaronder de Rijksuniversiteit Groningen – als lesmateriaal gebruikt.

Elian heeft daarnaast een zeer uitgebreide praktijkervaring op honden(gedrags)gebied. Ze was jarenlang instructeur agility en leidde ook instructeurs agility op bij de voorloper van de Agility Campus. Verder ontwikkelde ze de gedragsinventarisaties – gebaseerd op de zeven emotioneel-motivationele hersensystemen volgens Panksepp – die bij de Flatcoated Retriever Club op verschillende momenten (bij pups en volwassen honden) worden gedaan. Ze heeft er zodoende voor gezorgd dat het gedrag van honderden Flatcoated Retrievers in kaart is (en nog steeds wordt) gebracht.