Jan A.R.A.M. van Hooff

De studie van het gedrag van dieren begon in de 19e eeuw met anthropomorfe (vermenselijkende) interpretaties (dieren werden gezien als een soort infantiele mensjes met een pels of veren). In de 20e eeuw wordt het onderzoek verwetenschappelijkt en geobjectiveerd. De ethologie komt tot bloei met pioniers als Niko Tinbergen en Konrad Lorenz (Nobelprijswinnaars) die de mechanismen van gedrag ontrafelen. Nieuwe ontwikkeling: in kaart brengen van de “ken- en denkwereld” van dieren met als achtergrond de ecologische selectiedrukken en de evolutionaire aanpassing. Dit alles behandel ik in mijn bijdrage aan de cursus, met bijzondere aandacht voor de hond.